جمعه 22 فروردين 1399   16:31:12
بيشتر
اخبار و اطلاعیه ها
فهرست استانداردهای کالیبراسیون
ارزیابی آزمایشگاه های کالیبراسیون استان خوزستان
کنترل وسایل سنجش از ضروریات است
ارزیابی آزمایشگاه های کالیبراسیون (کیفیت آسا لاوان  ) استان اصفهان
ارزیابی آزمایشگاه کالیبراسیون (کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان  ) استان اصفهان
هفتمین نشست شورای اندازه شناسی موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی(SMIIC)
ترازوی مغازه‌داران خراسان رضوی میزان است
طرح کنترل صحت عملکرد ترازوهای صنفی (شهرستان جم) استان بوشهر
ارزیابی آزمایشگاه کالیبراسیون معیار صنعت هرمز استان هرمزگان
بررسی راهکارها برای پیش برد آزمون ادواری وسایل سنجش سبک در استان لرستان
ارزیابی از آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو محرکه استان قزوین
برگزاری دوره آموزشی نازل های سوخت مایع
ارزیابی آزمایشگاه کالیبراسیون ابزار دقیق زنگان استان زنجان
برگزاری دوره آموزشی باسکول های سنگین
برگزاری دوره آموزشی وسایل توزین و سنجش سبک
برگزاری دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی
ارزیابی آزمایشگاه کالیبراسیون ستاره کیمیا پرشین
بازدید و ارزیابی دوره ای کارشناسان مرکزاندازه شناسی از آزمایشگاه های مجری آزمون دوره ای استان فارس
بازدید نظارتی از آزمایشگاههای استان خراسان جنوبی
بازدید و ارزیابی دوره ای  کارشناسان مرکزاندازه شناسی از آزمایشگاه های مجری آزمون دوره ای استان تهران
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...