جمعه 22 فروردين 1399   16:54:08

ارتباط با ما
 
کرج-شهر صنعتی-سازمان ملی استاندارد ایران-صندوق پستی 163-31585

  دفتر مدیریت: 32803867-026
  معاون اندازه شناسی قانونی: 32823712-026
  مسئول سامانه اندازه شناسی قانونی: 32861054-026
  فاکس: 32818866-026
  تلفنخانه: 8-32806031-026