سه‌شنبه 30 شهریور 1400   16:21:05

مقالات
نوآوری موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (Nist) در تشخیص کوید 19-Covid
فايلها
NIST نوآوري.pdf 273.429 KB
بيشتر