دوشنبه 7 فروردين 1396   22:43:09
 
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
1395/10/18 شنبه

برقراری قابلیت ردیابی در چهار آزمایشگاه مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایرانبه گزارش مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسها به منظور برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری و کالیبراسیون و پیرو امضای برنامه اجرایی در چارچوب همکاری با موسسه ملی اندازه شناسی ترکیه TUBITAK-UME ، تجهیزات مرجع آزمایشگاههای دما، فشار، ابعاد و نیرو برای انجام کالیبراسیون به استانبول ارسال شد. این تجهیزات پس از اتمام کالیبراسیون همراه با گواهی نامه های صادره، هفته گذشته با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شدند. مرکز اندازه شناسی، پس از تحلیل گواهینامه ها و بررسی کالیبراسیون، در دو فاز کوتاه و بلند مدت به ارائه خدمات کالیبراسیون اقدام خواهد نمود، بطوریکه در کوتاه مدت، برای ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاههای همکار با قابلیت ردیابی و رفع نیاز های داخلی کشور برنامه ریزی نموده و در بلند مدت برای ثبت توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری(CMC) ها در قالب توافقنامه شناسایی متقابل کمیته های بین المللی اوزان و مقیاسها CIPM-MRA اقدام خواهد کرد که این خود دومین گام جمهوری اسلامی ایران پس از برجام در مشارکتهای بین المللی محسوب می شود.
گفتنی است در حال حاضر مرکز اندازه شناسی تلاش می نماید با برقراری همکاریهای علمی و فنی جهت رفع موانع حقوقی بین المللی و بویژه با انجام مقایسات بین آزمایشگاهی بین المللی، در آینده نزدیک قابلیت ردیابی اندازه شناسی از طریق دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها( BIPM) را فراهم کند.