دوشنبه 7 فروردين 1396   22:46:08
 
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
1395/10/15 چهارشنبه

ارزیابی آزمایشگاههای همکار در استانهای آذربایجان غربی و شرقیبه گزارش مرکز اندازه شناسی معاون مر کز اندازه شناسی آقای هاشمی به همراه کار شناس خبره مرکز در حوزه اندازه شناسی و کالیبراسیون روز دوشنبه 13 دیماه از یک آزمایشگاه کالیبراسیون متقاضی تائید صلاحیت در ارومیه و در ادامه روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15-14 دیماه 95 از چهار آزمایشگاه کالیبراسیون با عناوین مختلف در تبریز بازدید بعمل آوردند.این ارزیابی در راستای تائید صلاحیت، تغییر دامنه کاربرد و مراقبتی صورت گرفته است. گفتنی است مطابق هماهنگی های بعمل آمده از یک دستگاه آزمایشگاه سیار مجری استاندارد ملی 10274 نیز بازدید بعمل آمد.عكس هاي مرتبط :