دوشنبه 7 فروردين 1396   22:47:50
 
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
1395/10/15 چهارشنبه

آغاز فعالیتهای جدید اندازه شناسی قانونی در کشوربه گزارش مرکز اندازه شناسی به منظور بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های همکار در حوزه اوزان و مقیاسها، احد محمدی لیواری(معاون مرکز اندازه شناسی) به همراه دو نفر از کارشناسان مرکز طی بازدیدی از استان یزد در سیزدهم و چهاردهم دیماه در جلسه ای با حضورمدیر کل استاندارد یزد و مسئولین آزمایشگاههای همکار حوزه کالیبراسیون و آزمون دوره ای استان شرکت و به سوالات و مشکلات مطروحه پاسخ های لازم را ارائه کردند. در ادامه از سه آزمایشگاه همکار و سه واحد تولیدی استان بازدید بعمل آمد. در این بازدید معاون مرکز اندازه شناسی اظهار داشت: فرآیند پلمپ گذاری وسایل توزین در کشور از زمستان سال جاری با همکاری ادارات کل استاندارد استانها در سراسر کشور آغاز خواهد شد. با اجرای این طرح، وسایل توزین و سنجش غیرقانونی شناسایی وقابل جمع آوری است.
وی همچنین افزود: برای اولین بار آزمون ارزیابی نوع باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ای در کشور توسط مرکز ملی اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران انجام گردید، در حال حاضر این آزمون ها برای متقاضیان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده باسکول های جاده ای امری ضروری است.
محمدی ادامه داد: مرکز اندازه شناسی در حال امکان سنجی اجرای استاندارد ملی کنتورهای آب آشامیدنی سرد و گرم برای مصارف خانگی و صنعتی به شماره 19191 (OIML-R49)در کشوراست  بدین منظور امکانات و تجهیزات واحدهای تولیدی و آزمایشگاهی استانهای مختلف در حال ارزیابی می باشد.
در پایان محمد حسین ماجدی اردکانی، مدیر کل اداره استاندارد استان یزد نیز اظهار داشت: درجهت بسترسازی و اجرای استانداردهای حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها در استان آمادگی کامل داریم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نخواهیم نمود. آزمایشگاه های همکار این حوزه ،بازو و موتور محرکه اصلی گسترش استانداردمی باشند و مسئولین استاندارد استان،حمایت های لازم را در حق آنها روا خواهند داشت.