دوشنبه 18 آذر 1398   06:17:37
معاونتهای مرکز

مقالات
اهمیت شناخت معیارهای برآورد انرزی در سردخانه مواد خوراکی
فايلها
Copy of مقاله انرژي در سردخانه.docx 32.016 KB
فعالیتها
خدمات