چهارشنبه 30 مرداد 1398   02:50:03
معاونتهای مرکز

مقالات
اهمیت شناخت معیارهای برآورد انرزی در سردخانه مواد خوراکی
فايلها
Copy of مقاله انرژي در سردخانه.docx 32.016 KB
فعالیتها
خدمات