چهارشنبه 21 آذر 1397   12:41:19
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 341922
تعداد بازديد کنندگان سايت: 90709344 تعداد بازديد زيرپورتال: 568778 اين زيرپورتال امروز: 157 سایت در امروز: 22511 اين صفحه امروز: 96
اخبار و اطلاعیه ها
1397/9/10 شنبه

نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی با موضوع " باز تعریف یکاهای SI " در روز شنبه مورخ  97/9/10 توسط جناب آقای دکتر معدنی پور رئیس مرکز اندازه شناسی با حضور معاونین و کارشناسان مرکز در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.
معدنی پور در رابطه با یکاها SI گفت: 
تعریف یکاهای SI بر اساس  مجموعه ای از هفت ثابت تعریف، بنا شده است. سیستم تکمیل شده یکاها  نیز از مقادیر ثابت این ثابت های تعریف در SI مشتق می شود که بنیادی ترین عناصر کل سیستم SI می باشند.  این ثابت های خاص که بر اساس هفت یکای بنیادی شکل گرفته اند و دربردارنده تعاریف قبلی SI نیز می باشند،  پس از آنکه به عنوان بهترین انتخاب پیش روی شناخته شدند، برای تعریف سیستم بین المللی یکاها برگزیده گردیدند.
ایشان در ادامه افزود: 
این الزام اساسی برای سیستم بین المللی یکاها وجود دارد که در سراسر جهان برای تجارت بین المللی ، تولید فناوری های پیشرفته، سلامت و ایمنی انسان ها، حفاظت از محیط زیست، مطالعات اقلیمی جهانی و سایر علوم و فناوری ها یکسان  و قابل دسترس باشند.

وی با بیان اینکه واحد های SI باید در دراز مدت پایدار بوده و قابلیت اجرای عملی  بر اساس مبانی نظری در بالاترین سطح را داشته باشد افزود:  لزوم بازنگری SI برای برآورده شدن الزامات فوق، در نشست  26 امین  CGPM  در سال 2018 با قطعیت آرا تصویب شد که روش جدیدی برای تعریف SI بر اساس مجموعه ای از هفت ثابت بنیادی فیزیک پیشنهاد کرده بود که به  تعاریف هفت واحد پایه منتج می شود.