دوشنبه 31 ارديبهشت 1397   16:57:14
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
1397/2/25 سه شنبه

تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شدبه منظور گسترش همکاری های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل: در حاشیه همایش روز جهانی اندازه شناسی که صبح امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، تفاهم نامه همکاری، در چهار ماده و 45 بند و یک تبصره با اعتبار 3 سال به امضای نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و سید احمد معتمدی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسید.

استفاده بهینه از توانایی های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تهیه پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهش محور، برگزاری و مشارکت در دوره های آموزشی مشترک ملی و بین المللی از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.