سه شنبه 6 فروردين 1398   15:15:12
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 357702
تعداد بازديد کنندگان سايت: 93720562 تعداد بازديد زيرپورتال: 590784 اين زيرپورتال امروز: 266 سایت در امروز: 16034 اين صفحه امروز: 180
اخبار و اطلاعیه ها
1397/2/20 پنجشنبه

پیام مدیر دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها BIPM




 
دکتر مارتین میلتون
مدیر دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها

استفاده از قوانین طبیعت برای ایجاد قوانین اندازه گیری
سیستم بین المللی یکاها (SI) مجموعه ای از یکاهای اندازه گیری مورد تائید برای کلیه تجهیزات اندازه گیری در سراسر جهان است. تقریباٌ از 60 سال پیش تاکنون که نام سیستم یکاها (SI) تعیین شده است، موافقت گردیده  هر گاه که امکان پذیر باشد برای بهبود سیستم از پیشرفت های علوم در فناوری های اندازه گیری جهت رعایت الزامات جدید بهره گیری شود.
انتظار می رود در نوامبر 2018، در مجمع عمومی اوزان ومقیاسها با یکی از تغییرات بسیار مهم در یکاها (SI) موافقت شود که اساس آن مجموعه ای از تعاریفی خواهد بود که هر یک با قوانین فیزیک مرتبط هستند. این تغییر تاریخی برای استفاده از قوانین طبیعت در تعاریف، موجب حذف نهایی  ارتباط میان سیستم یکاها (SI) و تعاریف مبتنی بر مصنوعات فیزیکی خواهد بود. متعاقب این تجدید نظر، کیلوگرم به جای وابستگی به کیلوگرم نمونه  اصلی بین المللی  (IPK)که در اولین مجمع عمومی اوزان و مقیاسها در سال 1889 مورد تصویب قرار گرفت، به مقدار دقیق ثابت پلانک وابسته خواهد بود.
برای بیش از 200 سال، یک آرزوی همگانی برای" سیستم متریک" جهت دستیابی به تعاریفی جامع و فراگیر و مورد توافق جهانی در اندازه گیری ها در حال تحقق است. تعاریفی که پیش بینی می شود در نوامبر مورد موافقت قرار گیرند، گام نهایی برای رسیدن به سوی این هدف است. این تعاریف نتیجه تحقیقات در روش های نوین اندازه گیری هستند که پدیده های کوانتومی را به عنوان مبنایی برای استانداردهای بنیادی مورد استفاده قرار می دهند. توجه زیادی برای اطمینان از سازگاری تعاریف جدید با تعاریف فعلی در زمان اجرای تغییرات معطوف شده است.این تغییرات برای همگان به غیر از کاربران متقاضی، غیر محسوس خواهد بود.
در صورتیکه سطوح پیوستگی لازم برای کاربران فراهم شود، تغییرات دارای این مزیت هستند که بتوانند پیشرفت های آتی در شیوه های اندازه گیری برای پاسخگویی به نیازهای آینده کاربران را دربرگیرند، زیرا بر اساس قوانین ثابت فیزیک پایه گذاری شده اند. در تعاریف جدید "از قوانین طبیعت برای ایجاد قوانین اندازه گیری" استفاده خواهد شد که اندازه گیری ها در مقیاس اتمی و کوانتومی را با مقیاس ماکروسکوپی پیوند خواهد داد.
همچنانکه علم و فناوری پیشرفت می کند، مطالبات برای اندازه گیری برپایه محصولات و خدمات جدید، افزایش می یابد. اندازه شناسی، شاخه پویای علم است و اقداماتی که توسط BIPM و جامعه گسترده   اندازه شناسی برای پیشبرد سیستم بین المللی یکاها (SI) در سال 2018 صورت می گیرد، این الزامات را پی ریزی و نیازها را برای سالیان متمادی رفع خواهد کرد.

مترجم : فاطمه عرفانیان تقوایی