شنبه 27 مرداد 1397   03:06:58
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی
441 دستگاه وسایل سنجش در البرز مورد آزمون قرار گرفت
مصاحبه رئیس سازمان از پایش نحوه عرضه بنزین و نازل های سوخت
 اعلام كارمزد خدمات طبقه بندي شده در سازمان
 دوره های آموزشی بازرسان اندازه شناسی قانونی برگزار گردید
وسایل توزین سنگین «نقلیه جاده ای»  استان البرز مورد آزمون قرار گرفت
طرح ارزیابی ترازوهای صنفی استان بوشهر اجرا شد
فعالیت 66 باسکول در زنجان تعلیق شد
بازرسی و آزمون صحت عملکرد نازل‌های عرضه سوخت مایع در اردبیل
120 دستگاه باسکول جاده ای در قزوین آزمون شدند
آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک ایلام آغاز شد
برگزاری دوره های آموزشی بازرسان آزمایشگاههای همکار آزمون دوره ای
جایگاههای عرضه سوخت مایع آبدانان بازرسی شدند
آغاز مقایسات دوجانبه بین المللی آزمایشگاهی مرکز اندازه شناسی ایران و آلمان
90 باسکول توزین گندم در کردستان مورد آزمون قرار گرفتند
اهمیت صحت عملکرد باسکول‌های مراکز خرید گندم در ایلام
برگزاری دوره آموزشی بین المللی با هدف روزآمد شدن فعالیت های مرکز اندازه شناسی
نشست مرکز ملی اندازه شناسی
اطلاعيه عضويت در انجمن اندازه شناسي ايران
صحت کار باسکول های مراکز خرید گندم لرستان بررسی شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...