پنجشنبه 2 آبان 1398   06:11:17
بيشتر
اخبار و اطلاعیه ها
سنجش صحت کار ۴۴۴ باسکول ثابت همکف در آذربایجان غربی
۳۰۵ وسیله توزین در استان زنجان پلمپ گذاری شد
بیش از ۹۹ درصد از ترازوهای مورد آزمون در استان زنجان مورد تایید هستند
برگزاری دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی
تبریک روز جهانی استاندارد
 103 وسیله توزین در شهرستان ماهنشان استان زنجان مورد آزمون قرار گرفت
کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران ( مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها )
برگزاری گردهمایی بازرسان وسایل توزین سبک
پیام روز جهانی استاندارد ۲۰۱۹ منتشر شد
برگزاری دوره آموزشی نازل های سوخت مایع  ویژه بازرسان اندازه شناسی قانونی
بازدید کارشناسان مرکز  از آزمایشگاههای مجری آزمون دوره ای  استان زنجان
آزمون های پیش بسته بندی در آزمایشگاه استاندارد گلستان آغاز شد
گردهمایی بازرسان آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک
الصاق برچسب قبولی برروی تمامی وسایل توزین سبک اصناف
آزمون بیش از 800 نازل عرضه سوخت مایع در استان ایلام
بازدید کارشناسان مرکز  از آزمایشگاههای مجری آزمون دوره ای  استان اردبیل
 مدارک الزامی برای ارائه در دفترچه محاسبات باسکول در فرایند تصویب الگو
بازدید کارشناسان مرکز  از آزمایشگاههای مجری آزمون دوره ای  استان آذربایجان غربی
بازدیدکارشناسان مرکز از آزمایشگاه های همکار استان آذربایجان شرقی
قابل توجه کلیه آزمایشگاههای آزمون دوره ای فعال در حوزه وسایل توزین و سنجش  سبک و نازل های سوخت مایع سراسر کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...