پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397   02:16:54
بيشتر
معرفی
معاونتهای مرکز
خدمات
فعالیتها
اخبار و اطلاعیه ها
تبریک روز جهانی اندازه شناسی
نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی
تعداد 1683 ترازو و باسکول متحرک در زنجان پلمب گذاری شد
سخنرانی علمی دکتر معدنی پور با عنوان اندازه شناسي و سير تحول و باز تعريف SI
صحت عملکرد ۲۹۲ باسکول وسایل نقلیه در همدان بررسی شد
نظارت برعملکرد نازل های سوخت بنزین و گازوئیل استان کرمانشاه
انتشار فراخوان طراحی با موضوع یکاهای جدید بین المللی
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان خراسان جنوبی
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان خوزستان
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان خراسان رضوی
نشست علمی مرکز ملی اندازه شناسی
برگزاری نشست کالاهای پیش بسته  بندی شده در کشور چین
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان اصفهان
اجرای طرح پلمپ گذاری ترازو در استان ایلام
طرح نوروزي بازرسي نازل هاي سوخت مايع در استان ایلام
كنترل و نظارت كارشناسان استاندارد فارس بر جايگاههاي سوخت استان فارس
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان گیلان
اجرای طرح سراسری نظارت نوروزی در استان خوزستان
بازرسی 1200 واحد صنفی در گلستان
بازرسی و آزمون بیش از ۴۷۰۰ وسیله سنجش سبک در استان همدان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...