يكشنبه 29 دي 1398   11:47:10
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 429014
تعداد بازديد کنندگان سايت: 102747046 تعداد بازديد زيرپورتال: 684132 اين زيرپورتال امروز: 291 سایت در امروز: 13127 اين صفحه امروز: 169
1398/10/11 چهارشنبه

بازدید نظارتی از آزمایشگاههای استان خراسان جنوبیدر راستای بازدیدهای نظارتی و ادواری از آزمایشگاه های مجری آزمون دوره ای در سراسر کشور، کارشناسان مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها در  تاریخ  10  لغایت 11  دی  1398، از آزمایشگاههای توزین سنجش پند قهستان  و جامعه متخصصان کنترل کیفیت خراسان جنوبی مجری آزمون دوره ای وسایل توزین سبک و آزمایشگاه سپهر کیفیت خراسان جنوبی مجری آزمون نازل های سوخت مایع  در استان خراسان جنوبی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید نظارتی، کارشناسان مرکز با حضور در آزمایشگاه مذکور مدارک ، مستندات  و تجهیزات آزمایشگاههای فوق الذکر را مورد بررسی قرار دادند و تذکرات لازم جهت تکمیل مدارک به آنان داده شد.