يكشنبه 6 بهمن 1398   18:14:37
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 431390
تعداد بازديد کنندگان سايت: 102995517 تعداد بازديد زيرپورتال: 687397 اين زيرپورتال امروز: 583 سایت در امروز: 30736 اين صفحه امروز: 421
1398/8/27 دوشنبه

 مدارک الزامی برای ارائه در دفترچه محاسبات باسکول در فرایند تصویب الگوبدین وسیله به اطلاع می رساند جهت بررسی مدارک در فرایند تصویب الگوی باسکول، وجود موارد زیر در دفترچه کامل محاسبات الزامی می باشد.

1) معرفی کوتاهی از باسکول (نوع، هدف، ابعاد، مصالح، ...)

2) ذکر آیین‌ نامه‌ ها، استانداردها و مراجع مورد استفاده

3) تعیین نوع بارگذاری‌ ها و روابط به کار رفته به آن‌ ها به همراه ذکر جزئیات و دلایل. در این قسمت همچنین باید کامیون استاندارد استفاده‌ شده مطابق استاندارد بارگذاری پل‌ های ایران - نشریه شماره 139 با ارائه فواصل و نحوه توزیع بار در قالب تصویر تشریح گردد. در ادامه بایستی نحوه استقرار بار زنده بر روی پلتفرم شرح داده شود.

4) در قسمت مدل ‌سازی باید در ابتدا نام نرم ‌افزار و ویرایش آن ذکر گردد (نرم ‌افزار SAP 2000 ویرایش 14.2.2). ارسال فایل s2k الزامی است.

5) ذکر المان‌ های استفاده شده برای مدل‌ سازی پلتفرم و تیرها

6) ارائه طراحی استاتیکی پلتفرم (تنش‌ های خمشی و برشی، کمانش، لهیدگی، ...) به ویژه در نقاط بحرانی (به عنوان روی لودسل‌ ها)

7) ارائه طراحی استاتیکی در دال

8) ارائه با جزئیات کامل طراحی اتصالات (پیچ، جوش {نوع جوش و قلم جوش}،...)

9) در انجام محاسبات در هنگام اعمال بار بایستی وقوع بلندشدگی یا کلگی (Up-lift) کنترل شود.

10) ذکر روش به کار رفته در طراحی (ASD یا LFRD)

11) بررسی طراحی کنترل خیز

12) ذکر دقیق مشخصات مصالح به کار رفته:

- فولاد: نوع، مقاومت‌ها، مدول الاستیسیته، ضریب پوآسون، ...

- بتن: مقاومت بتن، عیار و تیپ سیمان، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خستگی، نوع سنگ‌دانه، کاور، افزودنی، اصلاح سطحی، ...

13) خروجی تحلیل و طراحی نرم افزار 
14) اطلاعات کامل در زمینه طراحی فونداسیون به همراه فایل نرم افزار safe ویرایش 12.3.2 یا 8.1.0 با پسوند f2k