پنجشنبه 26 مهر 1397   16:56:49
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 334644
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88542679 تعداد بازديد زيرپورتال: 558435 اين زيرپورتال امروز: 199 سایت در امروز: 19400 اين صفحه امروز: 108
1397/7/4 چهارشنبه

شرکت در اولین دوره انجام پروژه BIPM-TÜBİTAK UMEاولین دوره انجام پروژه "BIPM-TÜBİTAK UME" در سال 2018 با حضور ده اندازه شناس جوان با امکان انجام آزمایش در آزمایشگاههای TÜBİTAK UME برای دوره های بین یک تا سه ماه برگزار شد. پروژه خانم شیما زنگنه، کارشناس اندازه شناسی علمی، با عنوان "کاربرد استانداردهای اندازه گیری کمیت های الکتریکی در شرایط مختلف محیطی" توسط BIPM و TÜBİTAK- UME مورد پذیرش واقع شد. گزارش مختصر پروژه ایشان در سایت BIPM و در لینک زیر در دسترس است:
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CBKT/TUBITAK-reports-2018/Report_Shima_Zanganeh.pdf