دوشنبه 28 بهمن 1398   10:23:17
بيشتر
گزارش تصویری
عصر امروز ، اجلاسیه ISO/TC257 به کار خود پایان داد

به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی : اجلاسیه ISO/TC257 که روز یکشنبه 8 شهریور با حضور نمایندگان 6 کشور جمهوری اسلامی ایران ، فرانسه ، انگلیس ، چین ، ژاپن و کره و جمعی از متخصصان داخلی و خارجی در تهران آغاز به کار کرد ، عصر امروز چهارشنبه 11 شهریور با حضور جمعی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش ، در اختتامیه این نشست ، شیرزاد حسن بگی ، دبیر این کمیته فنی متناظر جمع بندی نتایج کارگروه آموزشی در این اجلاسیه را اعلام و سپس پریچهر قزلباش ، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست ، به معرفی فعالیت های این دفتر پرداخت.

سودابه یحیی زاده ، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ، از حضور فعال شرکت کنندگان در این اجلاسیه قدردانی و اختتامیه این اجلاسیه را اعلام کرد.

 
امتیاز دهی