چهارشنبه 20 فروردين 1399   08:48:00
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 450192
تعداد بازديد کنندگان سايت: 105127998 تعداد بازديد زيرپورتال: 713363 اين زيرپورتال امروز: 137 سایت در امروز: 8781 اين صفحه امروز: 53
1398/11/20 يكشنبه

ارزیابی آزمایشگاه های کالیبراسیون (کیفیت آسا لاوان ) استان اصفهانبه گزارش مرکز اندازه شناسی در راستای نظارت بر سطح کیفی ارائه خدمات آزمایشگاه های کالیبراسیون در سطح کشور با اعزام گروه کارشناسی به استانهای مختلف کشور نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های کالیبراسیون در اولویت برنامه های مرکز اندازه شناسی قرار گرفته است.

در این راستا و با بررسی ها و هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل استاندارد استان هرمزگان کارشناسان  مرکز اندازه شناسی جهت ارزیابی مراقبتی، در تاریخ 20/ 11/ 1398 بازدیدی از آزمایشگاه  کالیبراسیون کیفیت آسا لاوان  داشتند.

در این ارزیابی ابتدا مسئولین شرکت با معرفی توانمندی های فنی ، تجهیزات مرجع و ارائه سوابق و فعالیت های آزمایشگاه توضیحاتی ارائه و در ادامه با ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان اعزامی، استانداردهای مرجع و کاری آزمایشگاه مورد بازدید قرار گرفته و انطباق آنها  با نیازمندی های فنی بررسی شد. در ادامه با بررسی گواهی نامه های کالیبراسیون دستگاه های مرجع ، قابلیت ردیابی تجهیزات موجود،کنترل و در خاتمه روش های اجرایی انجام فرآیند کالیبراسیون مورد بررسی قرار گرفت.

در انتها نواقص و اشکالات مشاهده شده جهت اصلاح به آزمایشگاه منعکس گردید.

گفتنی است این ارزیابی توسط آقایان نی ریزی و آذری و خانم حشمی از سوی مرکز اندازه شناسی  به همراه آقای مهندس توکلی کارشناس  اداره کل استاندارد اصفهان انجام شد.